סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4147

5
8
2
9
4
7
3
6
9
7
1
3
5
8
4
3
6
6
2
1
9
2