סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4148

2
7
3
8
6
9
4
5
8
4
1
9
2
3
6
1
2
7
4
5
8
3