סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4149

6
4
2
3
1
5
8
7
5
8
9
6
1
3
2
9
3
7
4
4
6
7