סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4150

3
6
7
4
8
5
1
2
8
4
9
1
6
7
3
5
7
3
6
2
9
4