סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4151

3
2
5
8
7
1
6
4
1
8
9
3
7
5
2
6
7
4
2
9
3
8