סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4152

4
9
5
7
8
2
1
3
2
1
6
4
7
8
9
6
7
3
8
5
4
3