סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4153

1
6
9
5
4
2
3
8
5
2
7
6
1
4
9
7
4
3
2
8
5
6