סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4155

1
4
15
72
489
16
8
6
72
12
9
8
52
673
61
54
4
7