סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4156

7
31
6
2
9
9
58
93
65
7
6
9
3
4
83
69
87
9
9
1
4
25
3