סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4157

16
98
96
8
2
8
4
3
7
9
2
71
8
6
7
5
7
3
6
4
12
41
82