סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4158

95
4
32
4
3
21
5
2
61
6
75
9
83
6
3
76
1
5
75
3
98