סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4159

76
3
3
41
6
94
6
1
2
9
4
76
2
5
8
1
9
86
9
72
4
5
97