סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4160

7
1
9
34
1
6
5
8
15
4
52
74
18
1
82
5
7
4
5
65
9
2
3