סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4161

5
3
4
6
4
58
14
3
36
4
98
94
7
21
5
72
23
7
8
9
4
1