סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4162

53
26
8
73
27
18
17
64
74
36
32
78
45
2
78
43