סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4164

81
2
36
4
18
9
2
14
6
89
69
1
35
1
6
23
8
42
6
15