סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4168

17
28
6
2
7
38
8
6
59
8
9
6
2
63
4
4
93
2
8
6
78
32