סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4169

36
21
4
8
3
8
627
9
76
8
9
16
5
123
9
6
4
6
21
71