סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4170

52
1
931
85
6
5
5
18
7
1
9
7
59
6
9
3
69
214
3
97