סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4174

78
3
61
36
1
2
7
64
5
62
7
48
5
92
7
5
6
93
39
4
85