סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4175

3
6
36
12
8
75
23
1
2
74
85
9
1
34
82
2
71
83
1
3