סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4177

4
76
7
3
25
2
91
47
6
2
8
2
9
2
8
76
13
5
93
2
8
45
2