סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4178

3
2
6
2
95
4
693
2
62
8
19
9
43
9
741
2
62
1
7
8
9