סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4184

28
43
6
1
4
2
7
64
95
92
43
54
92
4
5
1
6
9
47
86