סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4186

1
5
1
2
92
654
71
75
9
9
5
1
4
57
86
412
57
2
8
6
2