סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4187

698
3
41
4
9
6
9
81
96
7
8
46
17
6
2
8
5
84
3
261