סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4188

18
27
3
5
7
42
8
9
5
7
2
596
1
3
9
4
5
23
3
6
2
34
97