סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4189

74
6
4
7
19
57
2
6
9
5
3
86
4
1
4
9
1
36
95
3
1
4
12