סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4191

4
3
8
8
429
35
2
4
367
8
7
891
2
9
32
974
5
7
3
9