סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4192

9
5
4
3
4
98
15
81
4
21
496
78
8
73
12
98
5
8
7
2
6