סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4193

41
5
85
7
4
7
53
2
4
163
316
2
7
69
4
4
7
96
9
42