סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4197

3
6
59
36
6
29
35
97
5
2
6
8
51
19
35
8
74
91
4
3