סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4198

2
83
14
8
52
94
3
4
7
4
18
9
3
7
2
47
85
9
91
87
2