סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4200

8
67
5
6
3
2
51
2
6
4
18
95
62
3
1
6
45
9
4
6
6
25
7