סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4201

3
9
7
79
4
38
63
75
93
71
42
65
29
39
1
56
1
2
5