סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4202

24
91
5
8
7
9
9
4
8
2
3
3
41
8
9
3
5
7
6
9
6
8
1
57
23