סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4203

1
6
79
58
7
2
3
14
14
9
3
1
7
46
75
2
1
5
23
32
6
4