סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4204

317
5
6
75
5
7
18
21
6
5
4
8
57
18
5
6
62
8
9
187