סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4205

2
164
3
58
18
39
7
2
9
8
5
4
4
6
3
45
62
23
9
967
5