סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4206

5
74
3
7
95
148
23
95
3
8
29
51
319
24
7
9
91
2