סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4207

65
873
4
8
7
1
65
4
29
31
58
9
25
1
4
1
1
473
26