סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4208

51
6
39
2
6
3
9
2
74
3
8
63
1
3
51
7
4
5
8
7
31
2
64