סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4209

7
8
1
9
16
97
52
7
4
61
9
6
3
63
2
7
29
84
75
7
5
3
6