סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4210

18
629
6
74
2
5
76
3
4
5
7
9
8
45
2
3
64
5
357
24