סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4211

6
2
92
8
4
48
7
3
247
6
8
6
1
6
792
6
1
38
1
9
56
2
9