סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4212

72
5
6
25
1
3
67
4
1
8
82
13
7
4
3
74
1
1
86
2
7
65