סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4213

7
2
16
19
75
9
312
46
7
7
7
18
439
3
21
89
76
1
3