סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4214

9
58
5
2
6
3
85
7
1
82
4
71
3
53
6
2
49
5
6
3
1
48
9