סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4215

7
38
4
5
71
4
2
85
71
6
57
2
97
72
9
8
18
9
4
28
6