סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4216

82
49
2
826
1
7
4
28
1
6
3
8
53
9
9
4
531
3
28
35